Pedagógus-továbbképzési programok | Régiós Képzési, Továbbképzési és Felnőttképzési Iroda

Pedagógus-továbbképzési programok

30 ÓRÁS AKKREDITÁLT KÉPZÉSI PROGRAMOK A PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉS KÖTELEZETTSÉGÉNEK TELJESÍTÉSÉHEZ

A Felnőttképzési Iroda folyamatosan kínál a pedagógusok számára olyan képzési programokat, amelyekkel a hétévenként kötelező továbbképzés kötelezettsége teljesíthető. Jelenleg 17 akkreditált továbbképzés érhető el jelenléti, folyamatba ágyazott, illetve távoktatásos formában, korszerű megoldásokat kínálva a tanulási nehézségek kezelésére, a különböző tudományterületek aktuális problémáinak megoldására, a köznevelésben tapasztalt lemorzsolódás megelőzésére, és innovatív módszertani eljárások közvetítésére. Az alábbi linkekre kattintva megtekinthetők a kurzusok részletes tájékoztatói:

A biológia aktuális problémái (30 óra, 92 000 Ft)

Az atlétika mozgásanyagának oktatása másként (30 óra, 92 000 Ft)

Tanulástámogatás életgyakorlat alapú módszerekkel - Távoktatásos forma (30 óra, 92 000 Ft)

Az együttműködésre alapozott tanulás szerepe a kulturális integrációban (30 óra, 92 000 Ft)

A FINALE kottaszerkesztő program használata a zenei nevelésben (30 óra, 92 000 Ft)

Inkluzív szemlélet formálása gyermekkönyvek segítségével (30 óra, 92 000 Ft)

Innovatív eljárások az alsó tagozatos ének-zene tanításban (30 óra, 92 000 Ft)

Komplex természetismeret I. (30 óra, 92 000 Ft)

LEGO Education módszertani alapok alkalmazása az oktató-nevelő munka során (30 óra, 120 000 Ft)

Mobiltechnológián alapuló tanulás-tanítás (30 óra, 92 000 Ft)

Tanulástámogatás személyre szabott differenciálással - Távoktatásos forma (30 óra, 92 000 Ft)

Tanulási nehézségek felismerése és kezelése (30 óra, 92 000 Ft)

A testnevelés oktatásának korszerű lehetőségei az általános iskola alsó tagozatán (30 óra, 92 000 Ft)

A történelemtanárok szakmai és módszertani kultúrájának fejlesztése - Kritikai gondolkodás a történelemórán (30 óra, 92000 Ft)

A XXI.sz. globális és regionális kihívásai, ezen ismeretek beépítése az oktató-nevelő munkába (30 óra, 92 000 Ft)

 

ÉRDEKEL A KÉPZÉS