Régiós Képzési, Továbbképzési és Felnőttképzési Iroda | Régiós Képzési, Továbbképzési és Felnőttképzési Iroda

Régiós Képzési, Továbbképzési és Felnőttképzési Iroda

Felnőttképzési Iroda

A Nyíregyházi Egyetem felnőttképzési tevékenységét a Technológia- és Tudástranszfer Központ szervezeti egységeként működő Régiós Képzési, Továbbképzési és Felnőttképzési Iroda koordinálja.

Az egyetem ezen egysége szervezi a pedagógus-továbbképzési és felnőttképzési programokat, a piaci, szakmai, soft-skill, illetve idegen nyelvi kompetenciafejlesztő kurzusokat. Ezen kívül pályázati források felkutatásával és felhasználásával is hozzájárul az egyetem felnőttképzési tevékenységének működtetéséhez.

30 órás akkreditált képzési programok a pedagógus-továbbképzés kötelezettségének teljesítéséhez

A Felnőttképzési Iroda folyamatosan kínál a pedagógusok számára olyan programokat, amelyekkel a hétévenként kötelező pedagógus-továbbképzés teljesíthető. Jelenleg 17 akkreditált képzés érhető el jelenléti, ill. távoktatásos formában, korszerű megoldásokat kínálva a tanulási nehézségek kezelésére, a különböző tudományterületek aktuális problémáinak megoldására, a köznevelésben tapasztalt lemorzsolódás megelőzésére, és innovatív módszertani eljárások közvetítésére.

Szociális fejlesztés – A sikeres iskolai előmenetel támogatására és a Veszélyeztetettség megelőzésére

Az Óvodai és iskolai szociális segítő képzés gyakorlatorientált módszertani képzési program a gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmények alkalmazottainak, akik az oktató-nevelő munka kiegészítéseként nyújtott szolgáltatásokkal, a szociális munka módszereinek alkalmazásával segítik a pedagógusokat, gyermekeket és szülőket problémáik mérséklésében és megoldásában. Már szervezzük a szociális területen dolgozók körében népszerű 120 órás képzés következő Nyíregyházi Egyetemen induló csoportját.

Növényvédelmi drónpilóta képzés

A precíziós gazdálkodásba illeszthető drónok alkalmazása robbanásszerűen fejlődő, környezetkímélő és költségtakarékos technológia a mezőgazdaságban. A Nyíregyházi Egyetem és az ABZ-Drone Kft. együttműködésének köszönhetően immár az észak-alföldi régióban is lehetőség van arra, hogy a drónpilóták komplex képzése nemzetközileg elismert oktatókkal, magas szakmai színvonalon valósuljon meg. Azok, akik ezt a szakmai képzést választják, megkapják mindazt a tudást, amelynek birtokában a pilóták kellő magabiztossággal, magas színvonalú szakmai tudással kezdhetik meg a növényvédő szerek drónos kijuttatását.

Soft-skill képzések gazdasági ágazattól függetlenül

Irodánk a munkaerő-piacon széleskörűen alkalmazható kompetenciák fejlesztésére is kínál megoldásokat 30 órás programok keretében, a coaching szemléletű vezetés, a kommunikáció és konfliktuskezelés, valamint a kiégésmegelőzés és stresszkezelés területén.

Professzionális képzések a digitális technológia alkalmazásához szükséges kompetenciák megszerzésére

A NYE-n működő Cisco Akadémia képzéseit szemeszterekre osztott képzési szintekkel indítjuk. Féléves időtartamú képzéseink egymásra épülve készítenek fel az alapszintű hardveres és szoftveres ismeretek, a számítógép-szerelési és karbantartási ismeretek és készségek, valamint a hálózatok és IT biztonság vállalatoknál való működtetésére. Ezen kívül Irodánk megrendelésre megszervezi PLC alapismeretek, programozás és pneumatika valamint CNC programozási ismeretek kurzusainkat is, 30 órás modulokban.

Szakmai jellegű képzések a Környezettudomány, a Műszaki és Agrártudományok területé

Megrendelésre az egyetem korszerűen felszerelt laboratóriumaiban rövid lélegzetű képzéseken tudjuk a cégek, vállalatok szakembereit fejleszteni. Ilyen képzések például a Műszeres analitikai továbbképzés (kromatográfiás, spektroszkópiás technikák) vagy a Környezeti/élelmiszeripari/(mikro)biológiai/kémiai mintavételezés fontossága és helyes gyakorlata, de Mechatronikai ismereteket is oktathatunk, illetve megrendelésre a speciális piaci igényeket figyelembe véve tudjuk alakítani a képzéseink szakmai tartalmát.

Kommunikáció-központú nyelvoktatás

Tudjuk, hogy az egyetemi szakok jelentős részében megszűnt az oklevél kiadásához előírt nyelvvizsga kötelezettség. A sikeres álláskereséshez, munkavállaláshoz azonban annál fontosabb a biztos idegennyelv ismeret. Azok számára is kínálunk idegennyelvi kompetenciafejlesztési lehetőséget, akik jelenleg nem akarnak nyelvvizsgát tenni, hanem kommunikáció-központú, a munkahelyeken vagy állásinterjúkon sikerrel alkalmazható nyelvtudást akarnak elsajátítani. Kurzusainkon szimulált vállalati szituációkban, helyzetgyakorlatokkal, kommunikációs feladatokkal, oldott hangulatban, kiscsoportos foglalkozásokon tanítjuk meg és gyakoroljuk be a résztvevőkkel az idegennyelven zajló prezentációt, vagy a meetingeken való szereplést.

Nyíregyházi Egyetem

Régiós Képzési, Továbbképzési és Felnőttképzési Iroda

4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B

+36 42 599 400 / 2803

http://felnottkepzes2.nye.hu/  

ktfi@nye.hu

 

Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/000778

Felnőttképzési engedélyszám: E/2020/000244