Felnőttképzés egyetemi szinten

Üdvözöljük a Nyíregyházi Egyetem 
Technológia- és Tudástranszfer Központ, Régiós Képzési, Továbbképzési és Felnőttképzési Iroda oldalán

A Nyíregyházi Egyetem Technológia- és Tudástranszfer Központ, Régiós Képzési, Továbbképzési és Felnőttképzési Irodája az intézményi szabályzatok által meghatározott körben koordinálja az egyetem pedagógus-továbbképzési és felnőttképzési szolgáltatói tevékenységét. A 30 és 60 órás pedagógus-továbbképzési programok akkreditációján, szervezésén és lebonyolításán kívül idegen nyelvi képzések felnőttképzési engedélyeztetését és minőségbiztosítási feladatait látja el a Nyíregyházi Egyetem ezen csoportja, valamint pályázati források felkutatásával és felhasználásával is hozzájárul az egyetem ezen tevékenységének működtetéséhez. A köznevelés módszertani megújítására létrejött, és Európai Unós forrásból támogatott országos méretű pályázati projekt keretében a Komplex Alapprogram Régiós Képzési és Továbbképzési Központ feladatkörét is ebben a csoportjában látja el.

képzéseink

Kínálatunk

30 - 60 órás felnőttképzési programok

A 21. századi életritmushoz igazodó, rövid lélegzetű szakmai képzési lehetőségek a műszaki gyakorlati ismeretek, agrártechnológiák, digitális kompetenciák, a hatékony vállalatvezetés és menedzsment, a coaching, valamint a korszerű mérnöki és az aktuális gazdasági – pénzügyi ismeretek területén.

LEGO képzések, ajánlatok

A Nyíregyházi Egyetem LEGO Education Innovation Studioja által kialakított képzések, csapatépítő programok.

Akkreditált pedagógus-továbbképzési programok

Korszerű és aktuális szakmai tartalmak pedagógusok számára. Innovatív, élményszerű módszerek és eljárások az oktató-nevelő munka sikerességének növelésére, valamint a korai iskolaelhagyás megelőzésére és a lemorzsolódás mérséklésére, kész óratervekhez és egyéb szakmai támogató rendszerhez való hozzáférés lehetőségének biztosítása mellett. A programok közel negyede távoktatásban is megvalósítható.

Idegennyelvi kompetenciafejlesztés

KER szinteknek megfelelő idegennyelvi kommunikáció fejlesztő képzési programok cégeknek és magánszemélyeknek (angol, német, francia, orosz, ukrán és magyar mint idegen nyelv).

Kiegészítő szolgáltatások

– képzési tanácsadás (képzésekhez kapcsolódóan)

– előzetes tudásmérés (képzésekhez kapcsolódóan)

 A kiegészítő szolgáltatások térítésmentesek!

Tekintse meg képzési kínálatunkat:

Térítésmentes

Térítésmentes pedagógus-továbbképzési programok

Szakirányú

Szakirányú pedagógus -továbbképzések

Költségtérítéses

Költségtérítéses pedagógus-továbbképzési programok

Jelenleg induló kurzusaink:

A gomb átirányítja Önt a www.ptp.nye.hu oldalra, mely oldalon választhat a jelenleg aktív kurzusaink közül.

minőségpolitika

Felnőttképzés – minőségpolitika

Minőségpolitikai nyilatkozat

Engedélyszám: E/2020/000244

Jelen minőségpolitikai nyilatkozattal a Nyíregyházi Egyetem Technológia- és Tudástranszfer Központ, Régiós Képzési, Továbbképzési és Felnőttképzési Iroda elkötelezi magát arra, hogy

  • tevékenysége minőségbiztosítási rendszerét és a szakmai munka eredményességét folyamatosan méri és tökéletesíti, vállalva a minőségbiztosítási rendszer működtetését és fejlesztését;
  • a felnőttképzéshez kapcsolódó teljesítményt és a minőségcélok teljesülését rendszeresen értékeli az intézmény vezetőségének bevonásával;
  • a minőségpolitikában és a vezetőségi átvizsgálásban megfogalmazott célok megvalósításához gondoskodik a szükséges erőforrások biztosításáról;
  • figyelembe veszi a képzésben résztvevők, a munkáltatók, a munkatársak és az oktatók felnőttképzéssel kapcsolatos igényeit;
  • a minőségbiztosítás megvalósítása során, az elégedettségmérésen és a helyesbítő tevékenységeken keresztül figyelembe veszi a képzésben résztvevők véleményét.

A Régiós Képzési, Továbbképzési és Felnőttképzési Iroda célja megfelelni a hatályos jogszabályi és szakmai előírásoknak. Ennek előfeltétele a felnőttképzési tevékenység szabályozott, ellenőrzött és felügyelt végrehajtása.

Stratégiánk a felnőttképzési programok és a kapcsolódó képzési szolgáltatások legjobb minőségben történő megvalósítása, és olyan kompetenciák közvetítése, amelyek elsajátításával a résztvevők magas szinten képesek megfelelni a követelményeknek és a szakmai kihívásoknak.

Az egység a munkatársaitól és a tevékenységébe bevont partnereitől elvárja a magas minőségszint folyamatos biztosítását, valamint minőségjavulást eredményező intézkedések felvetését, megvitatását és végrehajtását.

Minőségpolitikánk alapja az ügyfelek elégedettsége, ezért a rendszeres elégedettségmérés és a visszajelzések alapján folyamatosan fejlesztjük, javítjuk tevékenységünket.

Az eredményességet jól képzett, elkötelezett munkatársakkal, valamint megfelelő tárgyi és személyi feltételek biztosításával növeljük.

 2021. január 11.

csapat

Régiós Képzési,

Továbbképzési és Felnőttképzési Iroda

Pethő Mária Terézia

Irodavezető

E-mail: ktfi@nye.hupetho.maria@nye.hu

Telefon: +36-42/599-400 (2803 mellék)

Iroda: B.épület A114. iroda

Szabó József Mihály

Felnőttképzési koordinátor

E-mail: ktfi@nye.hu , szabo.jozsef@nye.hu

Telefon: +36/42/599-400 (2525 mellék)

Iroda: B.épület A113.

Késmárki Krisztina

Felnőttképzési szakmai vezető

E-mail: ktfi@nye.hu , kesmarki.krisztina@nye.hu

Telefon: +36-42/599-400 (2803 mellék)

Iroda: B.épület A114. iroda

Vass Ádám

Felnőttképzési és esélyegyenlőségi referens

E-mail: ktfi@nye.hu , vass.adam@nye.hu

Iroda: B.épület A114. iroda

 Magyar nyelv 11. - I. Ember és nyelv - 5. Jelnyelvek

Kövessen minket közösségi oldalainkon!

Újdonságok, hírek...

Régiós Képzési, Továbbképzési és Felnőttképzési Iroda

Felnőttképzési engedély nyilvántartási száma: E-000263/2014 és E/2020/000244

Felnőttképzési nyilvántartásba vételi szám: B/2020/000778

KurzusainkKapcsolat