Pályázatok

Felnőttképzéssel, pedagógus-továbbképzéssel, iskolarendszeren kívüli képzéssel kapcsolatos, végrehajtott pályázati projektek.

A Nyíregyházi Egyetem pályázati projektjeiben való közreműködés 2015 után.

 

A program neve Időtartam

EFOP-3.1.2-16-2016-00001 „A köznevelés módszertani megújítása a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése céljából”

A Komplex Alapprogram kidolgozása és köznevelésben történő bevezetése. A program középpontjában a tanulók komplex személyiségfejlesztésére fókuszáló logika-, testmozgás-, művészet-, digitális és életgyakorlat-alapú tanulástámogató alapmódszerek állnak, heterogén tanulócsoportokban, differenciált képességfejlesztés megvalósításával. – Pedagógus-továbbképzési programok kidolgozása, akkreditációja, megszervezése és lebonyolítása.

2017 – 2021.

EFOP-3.2.14-17-2017-00004 „NyEW WAY – Az angol nyelvoktatás megújítása a Nyíregyházi Egyetemmel”

A tanórai nyelvoktatást kiegészítő, támogató tevékenységek kidolgozása és megvalósítása, amelyek révén javul a középfokú oktatásban részt vevő diákok nyelvtudása, a nyelvtanulással kapcsolatos attitűdje és motivációja, és ezáltal növekszik a KER szerinti B2 szintű nyelvvizsgát, vagy sikeres emelt szintű idegen nyelvi érettségit tevő diákok száma. – Idegen nyelvi tanórán kívüli foglalkozások keretinek kidolgozása és lebonyolítása a projektbe bevont köznevelési intézményekkel együttműködésben.

2017 – 2021.

EFOP-3.4.3-16-2016-00018 „Tudásfejlesztés és –hasznosítás a Nyíregyházi Egyetemen”

Az egyetemi színvonalú oktatás fejlesztése, a képzési kínálat bővítése, az idegen nyelven folyó stúdiumok fejlesztése, a kapcsolatok szélesítése a hazai és a nemzetközi partnerintézményekkel, a megyével és Nyíregyháza városával, valamint a határon túli képzés fenntartása és bővítése annak érdekében, hogy a Nyíregyházi Egyetem hosszútávon biztosítson kiszámítható jövőt az itt továbbtanulni szándékozóknak. – Pedagógus-továbbképzési programok kidolgozása és akkreditációja.

2016 – 2020.

EFOP-3.3.6.-17-2017-00016 „MTMI Élményközpont Nyíregyházán”

Természettudományos élménypedagógiai programok kidolgozása és az ezek megvalósítását lehetővé tevő infrastruktúra létrehozása, amelyek hozzájárulnak a természettudományos tárgyak népszerűsítéséhez, az informális és nem formális tanulási lehetőségek bővítéséhez, a korszerű kísérletközpontú, élményszerű oktatás elterjesztéséhez és ezen keresztül a természettudományos és műszaki pályák népszerűsítéséhez a természettudományi ismeretek oktatási színvonalának emelése érdekében. – Természettudományos élményközpont rendszerének és működésének kidolgozása, természettudományos foglalkozások szervezése 20 bevont iskola diákjai számára.

 

 2017 – 2021.

Felnőttképzéssel, pedagógus-továbbképzéssel, iskolarendszeren kívüli képzéssel kapcsolatos, végrehajtott pályázati projektek:

 

Grundtvig DSSD projekt / Időskorúak és hátrányos helyzetűek digitális kompetenciáinak fejlesztése szociális kapcsolataik fejlesztése érdekében 2013 – 2015.
TÁMOP-1.4.3-10/2-2F-2011-0015 Innovatív kísérleti foglalkoztatási programok 2012 -2015
A munkaerőpiachoz kapcsolódó hátrányos megkülönböztetés és egyenlőtlenségek csökkentését célzó innovatív kísérleti projekt kidolgozása és lebonyolítása, hátrányos helyzetű, a munkaerőpiacról kiszorult fiatalok képzése hiányszakmákban
2012 – 2015.
TÁMOP-1.4.3-08/1-2F-2010-0002 “Esély V.” Innovatív kísérleti foglalkoztatási programok
Munkanélküli és inaktív személyek munkaerőpiaci integrációját segítő, innovatív elemeket tartalmazó képzési program kidolgozása, képzés és személyes kommunikációs hatékonyságot fejlesztő tréning lefolytatása.
2011 – 2012.
Grundtvig EME projekt / A peremre szorult idősek vizsgálata Magyarországon, Spanyolországban, Németországban, Cipruson, Olaszországban és Romániában 2011 – 2013.
Grudtvig 2 projekt / UNIDOS – Együtt – a sokszínűség közössége (UNITY – Starting form diversity) c. projekt 2007 – 2011.
EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmus támogatásával: A Partiumi Tudáscentrum fejlesztése” c. 0022/NA-1ÖP-4 referenciaszámú projekt képzési alprojektjének megvalósítása 2009 – 2011.
TÁMOP 3.1.6-08/2-2008-0027 Az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények által nyújtott szolgáltatások fejlesztése a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása érdekében 2008.
„Új kezdet – új lehetőség” HEFOP-2.2.1-06/1.-2007-03-0182/4.0
Szociális szférában dolgozó szakemberek továbbképzése
2008.
EQUAL/HU/2004/A104  „Esély a teljes életre III.” programÉrettségizett roma fiatalok komplex, többféle kimenetet biztosító képzése, amely egyszerre irányul a romák képzés útján történő felzárkóztatására, illetve a fogyatékossággal élő gyerekekkel foglalkozók körének bővítésére 2005 – 2008.
Az állam által elismert szakképesítés megszerzésére irányuló képzés normatív jellegű támogatására (NFI) 2004.
Akkreditált nemzeti, etnikai kisebbségi, valamint anyaországi pedagógus továbbképzés 2004
Pályakezdő munkanélküliek foglalkoztatását elősegítő program Non-profit ügyintéző, non-profit menedzser képzés lebonyolítása a Sz-Sz-B. Megyei Munkaügyi Központ támogatásával 2003 – 2004.
PHARE HU 0008-02-01-0015 – A képzésből a munka világába történő átmenet támogatása (5 program) A felnőttoktatás és az élethosszig tartó tanulás lehetőségeinek javítása 2002 – 2004.
Minőségbiztosítás a közoktatásban 2003.
A Munkaerőpiaci Alap Szakképzési alaprész központi keretből finanszírozandó, akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzés tárgyi eszközeinek fejlesztésére irányuló beruházások támogatására 2002 – 2003.
Az északkelet-magyarországi régióban élő halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok nevelésében és képzésében résztvevő nevelők és oktatók képzésének és továbbképzésének fejlesztése, a „kockázati csoportokkal” kapcsolatba kerülő tisztviselők továbbképzése 2002.
A Munkaerőpiaci Alap Szakképzési alaprész központi keretből finanszírozandó, akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzés tárgyi eszközeinek fejlesztésére irányuló beruházások támogatására 2000.
A Munkaerőpiaci Alap Szakképzési Alaprész 1999. évi megyei decentralizált keretéből nyújtható támogatás multimédiás oktatóterem berendezésére 1999.
A Sz-Sz-B Megyei Közoktatási Közalapítvány Kuratóriuma által szakképző iskolák számára hirdetett, az iskola állományában dolgozó szakoktatók képzésének támogatására 1998 – 1999.
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közoktatási Közalapítvány Kuratóriuma által hirdetett pályázat a hátrányos helyzetű végzős középiskolai tanulók ingyenes felvételi előkészítőjének megszervezésére és lebonyolítására. (Évente egyre több diákkal, 2004-ben több mint 200 fővel megvalósult program.) 1997 – 2004.
Az északkelet-magyarországi régió tanárainak képzése és továbbképzése a kommunikációzavarban szenvedő tanulók nevelésére és oktatására 1998 – 1999.

 

Régiós Képzési, Továbbképzési és Felnőttképzési Iroda

Felnőttképzési engedély nyilvántartási száma: E/2020/000244

Felnőttképzési nyilvántartásba vételi szám: B/2020/000778

KurzusainkKapcsolat