Képzéseink

LEGO képzések, ajánlatok

LEGO

LEGO képzések, ajánlatok

Nyíregyházi Egyetem LEGO Education Innovation Studio

NYE-LEIS

A Nyíregyházi Egyetem LEGO® Education Innovation Studio (NYE – LEIS) célja, hogy megismertesse a leendő és a gyakorló pedagógusokat a LEGO® eszközök oktatásban való alkalmazásának módszertanával. Közösségi helyként is funkcionál majd ez a központ, amely hallgatók, tanárok, tanulók és szülők számára kelti életre a sokszor bonyolultnak tűnő természettudományos összefüggéseket.

LEGO csapatépítő programok

Csapatépítő programok

A LEGO® téglák a világ egyik legismertebb játékai, amikről a legtöbbeknek az önfeledt időtöltés jut eszükbe. Az általunk kínált csapatépítő keretében a LEGO® készleteivel próbáljuk meg modellezni a vállalati, munkahelyi környezetet illetve szituációkat. A hagyományos flipchartos csapatépítők helyett LEGO® eszközök használatával, játékos feladatokkal teszünk meg mindent azért, hogy a munkatársakat csapattá kovácsoljuk. Élményalapú, közös építésekkel, együttes problémamegoldással tesszük erősebbé a munkaközösséget. Nincs versengés, nincs egyedüli megoldás, szükséges viszont kreativitás és a kooperáció.

LEGO® Education módszertani alapok alkalmazása az oktató-nevelő munka során

30 órás képzés

A továbbképzés célja:

A résztvevők megismerjék azt a szemléletet, amely a LEGO® Education által fejlesztett oktatási célú eszközökre és az ezzel összefüggő, korszerű módszertanra alapozva hozzájárul az oktatás digitális, élmény alapú megújításához, függetlenül attól, hogy milyen korcsoportban is alkalmazzák azt.

A továbbképzés alkalmával a résztvevők elsajátíthatják a LEGO® Education módszertanát, annak alkalmazhatóságát, valamint beillesztését saját tanórájukba, foglalkozásukba. A LEGO® Education módszertan elsajátításával a játék- és élménypedagógia módszertanához illeszkedő, új szemléletet kapnak.

A módszertan elsajátításán kívül a részvevők megismerkednek mindazon specifikációkkal, szabályokkal, melyek a tematikus eszközök használata során felmerülnek. Elsajátítják azokat a készségeket, melyek alkalmassá teszik őket arra, hogy a készleteket hosszú távon is használni tudják mind egyénileg, mind pedig csoportban.

A továbbképzés az alábbi kompetenciákat, készségeket fejleszti:

 • kommunikációs készség
 • anyanyelvi kompetencia
 • algoritmikus gondolkodás
 • analitikus és szimbolikus gondolkodás

  PROJEKT ALAPÚ ISMERETÁTADÁS LEGO ROBOTOKKAL

  („Tudásfejlesztés és –hasznosítás a Nyíregyházi Egyetemen” EFOP-3.4.3-16-2016-00018)

  30 órás képzés

  A továbbképzés célja:

  A résztvevők ismerjék meg azt a szemléletet, amely a LEGO® Education által fejlesztett oktatási célú eszközökre (WeDo robotok, EV3 programnyelv) és korszerű módszertanra alapozva hozzájárul az oktatás digitális, élmény alapú megújításához.

  A továbbképzés célja továbbá, hogy a résztvevők:

  • ismerjék meg a mobil-robottechnikai alapfogalmakat;
  • ismerjék meg a mobil-robottechnikához alkalmazott különböző szenzorok jellemzőit, karakterisztikáját és alkalmazásuk lehetőségeit;
  • ismerjék meg az EV3 programnyelvet és váljanak képessé annak alkalmazására;
  • váljanak képessé alapprogramok írására és tesztelésére az EV3 programnyelv alkalmazásával;
  • váljanak képessé a programok hibajavítására;
  • váljanak képessé az EV3 nyelven elkészített programok futtatására;
  • váljanak képessé a mobilrobotok összeállítására, tesztelésére és futtatására;
  • váljanak képessé a tanultak oktatásban való alkalmazására.

  Régiós Képzési, Továbbképzési és Felnőttképzési Iroda

  Felnőttképzési engedély nyilvántartási száma: E/2020/000244

  Felnőttképzési nyilvántartásba vételi szám: B/2020/000778

  KurzusainkKapcsolat