EFOP-3.1.2-16-2016-0000

"A köznevelés módszertani megújítása a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése céljából"

tájékoztató

Általános tájékoztató

Módszertani megújulással a lemorzsolódás ellen

Újabb ingyenes pedagógus-továbbképzések a Nyíregyházi Egyetemen

Sajtótájékoztató 2019. február 20.

2017. január 1-jével indult EFOP-3.1.2-16-2016-00001 számú „A köznevelés módszertani megújítása a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése céljából” elnevezésű pályázati program. A 100%-os támogatási intenzitású projekt keretében a 9,860 milliárd forint vissza nem térítendő európai uniós támogatás segítségével a támogatott konzorcium tagjaként a Nyíregyházi Egyetem 2018-2021 között, az az iskolák tanítóinak, tanárainak kínál továbbképzéseket a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése céljából.

Az EU 2020 stratégia céljainak hazai megvalósulását szolgáló Nemzeti Reform Program egyik fő célkitűzése a korai iskolaelhagyás mértékének csökkentése, illetve a köznevelés hátránykompenzációs képességének a növelése. Ennek megfelelően a pályázati megvalósítók a lemorzsolódás megelőzésére alkalmas, tanulást támogató pedagógiai módszerek kidolgozására és azok országos elterjesztésére, valamint a pedagógiai szemléletváltás elősegítését szolgáló pedagógusképzési és továbbképzési tartalmak megújítására vállalkoztak.

A kiemelt pályázati projekt megvalósítói konzorciumi együttműködésben a Nyíregyházi Egyetem, Eszterházy Károly Egyetem, Debreceni Egyetem, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Miskolci Egyetem, Oktatási Hivatal, Pécsi Tudományegyetem és a Szegedi Tudományegyetem.

2017-ben konzorciumi szinten elindult a képzési, továbbképzési, valamint a tanítást-tanulást segítő segédanyagok fejlesztése, melynek eredményeképpen Nyíregyházi Egyetem 15 fajta pedagógus-továbbképzés képzői és résztvevői kézikönyvével tudta elindítani a képzéseket, valamint a köznevelési intézmények rendelkezésére bocsátott 25 féle tanári és tanítói kézikönyvet. 2018. és 2019 folyamán több mint 100 intézmény bevonásával egyenként 167 darab 30 órás kurzust bonyolított le az Egyetem Régiós Képzési és Továbbképzési Központja. Ezen kurzusok nagy része a komplex alapprogram 120 órás képzéscsoport kurzusaiból épült fel, de nagy sikernek örvendenek a 30 órás Projekt alapú ismeretátadás LEGO robotokkal és a Komplex alapprogram szintén 30 órás moduláris képzései is. 2020 folyamán tovább folytatódnak a 30 órás pedagógus-továbbképzések, melyeket elsősorban a különböző fejlesztéspolitikai szempontból kiválasztott, illetve a korai iskolaelhagyás tekintetében veszélyeztetett intézmények pedagógusainak bevonásával végeznek a Nyíregyházi Egyetem oktatói és gyakorlóiskolai szakvezetői. A képzéseket megyénken kívül Jász-Nagykun-Szolnok megye, valamint Hajdú-Bihar megye köznevelési intézményei is igénybe veszik. A kiemelt pályázat megvalósítói a pedagógus-továbbképzések folytatása mellett 2020-ban továbbra is mentorálással, iskolalátogatással és személyes tanácsadással segítik a Komplex alapprogram képzéseiben részesült intézményekben az új módszertan bevezetését, melynek központi eleme olyan differenciált nevelés, mely biztosítja az élményszerű, innovatív, kooperatív és motiváló osztálytermi munkát. Ezek az intézmények az idén csatlakoznak a Komplex alapprogram országos intézményhálózatához, KAPOCS hálózathoz, illetve pályázhatnak a Komplex alapprogram mintaiskoláinak járó „Élménysuli” elnevezés megszerzésére.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

Nagyné dr. Schmelczer Erika, szakmai vezető
Elérhetőség (telefonszám: +36-30/676-1056, e-mail cím: schmelczer.erika@nye.hu

Régiós Képzési, Továbbképzési és Felnőttképzési Iroda

Felnőttképzési engedély nyilvántartási száma: E/2020/000244

Felnőttképzési nyilvántartásba vételi szám: B/2020/000778

KurzusainkKapcsolat