EFOP-3.1.2-16-2016-0000

„A köznevelés módszertani megújítása a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése céljából”

SzTR

A Szakmai Támogató Rendszer (SzTR) működése

A Komplex Alapprogramhoz tartozó Szakmai Támogatórendszer feladata, hogy segítse a program eredményes iskolai megvalósulását. A támogatás formája egyrészt elektronikus, másrészt pedig jelenléti formában valósul meg, az intézményvezetőkre, a tantestületre és az egyes pedagógusokra irányul.

A Nyíregyházi Egyetem SzTR munkacsoportja 15 fővel működik. A KAP bevezetése előtti évben (2019 tavaszán) megkezdődött a támogató munka. A KAP-ot bevezető 19 intézmény vezetőjének és a tantestületnek nyújtottunk segítséget az iskolai dokumentumok (Pedagógiai program, Szervezeti és működési szabályzat, Házirend; tanmenetek, tematikus tervek stb.) átdolgozásához, valamint az órarend összeállításához. A 2019/2020-as tanévben a KAP-ba bekapcsolódó pedagógusokat jelenléti formában támogattuk, egyrészt a DFHT tanítási-tanulási stratégia alkalmazásában, másrészt pedig az alprogramok területén. Minden intézményhez DFHT-mentort rendeltünk, akik a tanév során két alkalommal ellátogattak az iskolákba, DFHT-KIP módszertanra épülő órákat tekintettek meg, és tanácsaikkal, javaslataikkal segítették a pedagógusokat. Ezen kívül rendszeresen javították a tanítók, tanárok DFHT-KIP-es óravázlatait. A pedagógusokra irányuló jelenléti támogatás másik területét az öt alprogram (művészet-, testmozgás-, életgyakorlat-, logikai és digitális) jelentette. Az alprogramokhoz rendelt mentorok bemutató foglalkozásokat szerveztek, amelyen részt vettek más KAP-os iskolák pedagógusai is. A foglalkozást követően a mentor fókuszcsoportos interjút készített a pedagógusokkal, felmérve az alprogramok és a KAP egyéb területein szerzett tapasztalataikat, véleményüket. 2020 áprilisától a járványügyi helyzet miatt a jelenléti támogatást felfüggesztettük, a mentoraink az intézmény saját elektronikus felületén folytatták tovább tevékenységüket, támogatva a pedagógusok munkáját.

A jelenléti támogatáson kívül a KAP alapján működő iskolák pedagógusai elektronikus formában is kapnak segítséget. A www.komplexalapprogram.hu weblapon használhatják az E-SzTR felületet, amelyen keresztül kérdéseket tehetnek fel (https://www.komplexalapprogram.hu/esztr/lista), valamint a Tudástárat (https://www.komplexalapprogram.hu/tudastar), ahol letölthető tartalmak (kézikönyvek, tanmenetek, tematikus tervek, óravázlatok stb.) állnak rendelkezésükre. Ezen kívül a Nyíregyházi Egyetem által mentorált KAP-os iskolák pedagógusai egy saját fejlesztésű elektronikus felületen (https://ptk.nye.hu/) is tarthatják a kapcsolatot a DFHT és alprogrami mentorainkkal.

Aktivitási térkép

Aktivitási térkép

Az alábbi térkép a projekten belül képzett iskolákat mutatja.

Térkép használata:

A térkép bal felső sarkára kattintva tekintheti meg az aktivitási térkép részleteit. A menüpontokból kiválaszthatja, mely adatokra kíváncsi, a térkép mely részeit szeretné megtekinteni. A térképen használható a ZOOM a + és a – ikonokkal, valamint az egér görgőjével is. A térkép buborékjaira kattintva megtekintheti az adott intézmény információit, projekthez való kapcsolódását.

KAPOCS

KAPOCS

 2019/2020-as tanév

A 2019/20-as tanévben a Nyíregyházi Egyetemhez tartozó intézmények közül 19 vezette be a Komplex Alapprogramot, közülük két intézmény (A Biharkeresztesi Bocskai István Általános Iskola és a Nyírbogáton található Vántus István Általános Iskola) regisztrált sikeresen a KAPOCS elnevezésű hálózatba. A KAPOCS-iskolahálózat egy olyan kezdeményezés, amelynek célja, hogy összefogja a KAP-ot megvalósító intézményeket, és szakmai fórumot biztosítson a program sikeres megvalósítása és fejlődése érdekében. Az iskolahálózat tagjai a KAPOCS-partnerintézmények, akik sikeresen regisztráltak a hálózatba. A KAPOCS partnerintézmények minden tanévben, május1. és július 15. között pályázhatnak az „ÉLMÉNYSULI” címre. A fent említett két intézmény előreláthatólag benyújtja pályázatát.

tájékoztató

Intézményvezetői értekezlet tájékoztató anyagai

Régiós Képzési, Továbbképzési és Felnőttképzési Iroda

Felnőttképzési engedély nyilvántartási száma: E/2020/000244

Felnőttképzési nyilvántartásba vételi szám: B/2020/000778

KurzusainkKapcsolat