Képzéseink

Felnőttképzési engedéllyel rendelkező idegennyelvi képzések 

idegennyelvi

Idegennyelvi képzések

Angol nyelv (Felnőttképzési engedély száma: E-000263/2014/C001)

Angol B2 nyelvvizsga előkészítő képzés Tájékoztató

A képzési program megnevezése: Angol C2 1 1 087-B2

Felnőttképzési engedély nyilvántartási száma: E-000263/2014/C001

A képzés megnevezése: Angol B2 szint, 5. modul

A képzés óraszáma: 40

A képzés helyszíne: Nyíregyházi Egyetem, Nyíregyháza, Sóstói út 31/B

A képzés célja: B2 nyelvvizsga-előkészítő

A képzés megkezdésének feltétele:írásbeli szintmérő teszt

A képzés végén kiállított dokumentum: tanúsítvány

A képzés során megszerezhető kompetenciák:

A képzést sikeresen teljesítő résztvevő

 • képes a standard hallott, illetve olvasott szöveg értésére;
 • képes a sajtó vagy az elektronikus média híreit értően olvasni/hallgatni, standard szövegű filmeket megérteni, ezek tartalmát összefoglalva közvetíteni;
 • képes anyanyelvi beszélővel kapcsolatot teremteni, a társalgást fenntartani;
 • széles szókincsének és biztos nyelvtani ismereteinek köszönhetően képes írásban és szóban gondolatait, érzéseit árnyaltan kifejezni;
 • ismeri a magánéleti és a munkaerő-piaci írásbeli kommunikáció főbb műfajait.

A képzéshez kapcsolódó felnőttképzési szolgáltatások:

 • előzetes tudásmérés
 • képzési tanácsadás

A szolgáltatásokat térítésmentesen nyújtjuk.

A foglalkozások időpontjai: heti két alkalommal 3-3 óra

Részletes információ:

Felnőttképzési szakmai vezető: Késmárki Krisztina kesmarki.krisztina@nye.hu

Ügyvivő szakértő: Ecsedi-Erős Ágnes, eros.agnes@nye.hu

Eszperantó nyelv (Felnőttképzési engedély száma: E-000263/2014/C008)

Eszperantó B2 nyelvvizsga előkészítő képzés Tájékoztató

A képzési program megnevezése: Eszperantó C2 1 1 055-B2

Felnőttképzési engedély nyilvántartási száma: E-000263/2014/C008

A képzés megnevezése: Eszperantó B2 szint, 8. modul

A képzés óraszáma: 30

A képzés helyszíne: Nyíregyházi Egyetem, Nyíregyháza, Sóstói út 31/B

A képzés célja: B2 nyelvvizsga-előkészítő

A képzés megkezdésének feltétele:írásbeliszintmérő teszt

A képzés végén kiállított dokumentum: tanúsítvány

A képzés során megszerezhető kompetenciák:

A képzést sikeresen teljesítő résztvevő

 • képes standard hallott, illetve olvasott szöveg megértésére;
 • képes kapcsolatot teremteni, a társalgást fenntartani;
 • széles szókincsének és biztos nyelvtani ismereteinek köszönhetően képes írásban és szóban gondolatait, érzéseit árnyaltan kifejezni.

A képzéshez kacsolódó felnőttképzési szolgáltatások:

 • előzetes tudásmérés
 • képzési tanácsadás

A szolgáltatásokat térítésmentesen nyújtjuk.

A foglalkozások időpontjai: heti két alkalommal 3-3 óra

Részletes információ:

Felnőttképzési szakmai vezető: Késmárki Krisztina kesmarki.krisztina@nye.hu

Ügyvivő szakértő: Ecsedi-Erős Ágnes, eros.agnes@nye.hu

Német nyelv (Felnőttképzési engedély száma: E-000263/2014/C005)

Német B2 haladó képzés Tájékoztató

A képzési program megnevezése: Német C2 1 1 057-B2

Felnőttképzési engedély nyilvántartási száma:E-000263/2014/C005

A képzés megnevezése: Német B2 szint, 4. modul

A képzés óraszáma: 60

A képzés helyszíne: Nyíregyházi Egyetem, Nyíregyháza, Sóstói út 31/B

A képzés célja: haladó B2 képzés

A képzés megkezdésének feltétele:írásbeliszintmérő teszt

A képzés végén kiállított dokumentum: tanúsítvány

A képzés során megszerezhető kompetenciák:

A képzést sikeresen teljesítő résztvevő

 • képes a standard hallott, illetve olvasott szöveg értésére;
 • képes anyanyelvi beszélővel kapcsolatot teremteni, a társalgást fenntartani;
 • széles szókincsének és biztos nyelvtani ismereteinek köszönhetően képes írásban és szóban gondolatait, érzéseit árnyaltan kifejezni;
 • képes a sajtó vagy az elektronikus média híreit értően olvasni/hallgatni, standard szövegű filmeket megérteni, ezek tartalmát összefoglalva közvetíteni.

A képzéshez kapcsolódó felnőttképzési szolgáltatások:

 • előzetes tudásmérés
 • képzési tanácsadás

A szolgáltatásokat térítésmentesen nyújtjuk.

A foglalkozások időpontjai: heti két alkalommal 3-3 óra

Részletes információ:

Felnőttképzési szakmai vezető: Késmárki Krisztina kesmarki.krisztina@nye.hu

Ügyvivő szakértő: Ecsedi-Erős Ágnes, eros.agnes@nye.hu

Régiós Képzési, Továbbképzési és Felnőttképzési Iroda

Felnőttképzési engedély nyilvántartási száma: E/2020/000244

Felnőttképzési nyilvántartásba vételi szám: B/2020/000778

KurzusainkKapcsolat